doc. dr. sc. Dušan Šušterčič dr.dent.med.

doktor dentalne medicine,
specialist stomatološke protetike,
magister znanosti s področja stomatološke protetike,
doktor znanosti s področja stomatoloških ved,
docent na Medicinski fakulteti v Ljubljani

Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1990. Že med  enoletnim pripravništvom se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Stomatološki kliniki Kliničnega centra v Ljubljani in delal na Centru za stomatološke raziskave na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani. Po zagovoru magistrske naloge (1994) s področja dentalnih materialov se je zaposlil kot asistent na Katedri za stomatološko protetiko na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno je delal na področju  uporabe laserjev v stomatologiji in leta 2003 zagovorjal doktorsko disertacijo z naslovom Učinek erbijevega laserja na zobno sklenino in dentin, s katero je postal doktor znanosti stomatoloških ved. Z dolgoletnim strokovnim delom na Stomatološki kliniki Kliničnega centra in uspešno zaključenim specialističnim izpitom (2006) je postal specialist stomatološke protetike. V tem času je objavil več člankov v domači in tuji strokovni literaturi in predaval na simpozijih doma in po svetu (Kolding na Danskem, Budimpešta, Lille, Madrid, Singapur, Lion, Kuala Lumpur, Bangkok, Atene …). Za uspešno pedagoško delo in delo s študenti je leta 2008 prejel Lavričevo priznanje.

Docent dr. Dušan Šušterčič, dr. dent. med.  je izkušen specialist stomatološke protetike in protetične implantologije in habilitiran predavatelj na Medicinski fakulteti v Ljubljani, Odsek za dentalno medicino.

Kristijan Šušterčič dr.dent.med.

doktor dentalne medicine

Na Medicinski fakulteti v Ljubljani smer Dentalna medicina je diplomiral leta 2020. Takrat je začel s pripravništvom na Univerzitetni stomatološki kliniki v Ljubljani in v Zdravstvenem domu Ljubljana. Z mladostjo in entuziazmom prinaša v našo zobno ordinacijo sveže znanje in novo energijo.

Lejla Pajić Tahirović

ustni higienik

Natančna in skrbna sodelavka, ki pri nas skrbi za strokovno asistenco in nemoten potek dela v ordinaciji. S svojim prijaznim in vestnim pristopom pri kliničnem delu pomaga nam in pacientom. Kot ustna higieničarka skrbi za njihovo ustno higieno in parodontalno zdravje. Zato je nepogrešljiv del našega tima.

Irma Džafić

zdravstveni tehnik

Mlada, prijazna in natančna sodelavka skrbi za strokovno asistenco in nemoten potek dela v ordinaciji. Z mladostjo in sproščenostjo vnaša v naše delo prijetno vzdušje.