Dušan Šušterčič
Osebna bibliografija za obdobje 1990-2015


1993

1. LUKAČ, Matjaž, HOČEVAR, Frančišek, CENCIČ, Simona, NEMEŠ, Karolj, KELLER, Ulrich, HIBST, Raimund, ŠUŠTERČIČ, Dušan, GAŠPIRC, Boris, SKALERIČ, Uroš, FUNDUK, Nenad. Effects of pulsed CO2 and Er:YAG lasers on enamel and dentin. V: HARRINGTON, James A. (ur.). Biomedical optoelectronic instrumentation : proceedings : Photonics West ’95, San Jose, 4-10 February 1995, (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X, vol. 2396). Bellingham: SPIE, cop. 1995, str. 169-175. http://spie.org/x648.html?product_id=148320. [COBISS.SI-ID 3258585]

2. ŠUŠTERČIČ, Dušan, GAŠPIRC, Boris, SKALERIČ, Uroš, FUNDUK, Nenad, LUKAČ, Matjaž, CENCIČ, Simona, NEMEŠ, Karolj. Saturation effects in ablation of hard dental tissues by Er:YAG. V: ALTSHULER, Grigori B… (ur.), HIBST, Raimund (ur.). Proceedings of dental applications of lasers : Budapest 1-2 September 1993. Bellingham: SPIE, 1993, str. 55-59. [COBISS.SI-ID 175321]


1994

3. ŠUŠTERČIČ, Dušan. Določanje stopnje polimerizacije dentalnih kompozitnih materialov z elektronsko paramagnetno resonanco : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Šušterčič], 1994. 84 f, grafični prikazi. [COBISS.SI-ID 1248532]

4. ŠUŠTERČIČ, Dušan, GAŠPIRC, Boris, FUNDUK, Nenad, LUKAČ, Matjaž, SKALERIČ, Uroš. Er:YAG laser irradiation effect on enamel and dentine. Journal of dental research, ISSN 0022-0345, 1994, vol. 73, no. 4, str. 965. [COBISS.SI-ID 29677273]

5. ŠUŠTERČIČ, Dušan, JARH, Orest, SEPE, Ana, FUNDUK, Nenad, DEMŠAR, Franci, BLINC, Robert, PINTAR, Milan. In vitro micro MRI of human tooth. Quarterly of magnetic resonance in biology and medicine, 1994, vol. 1, no. 1, str. 23-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 3538905]

6. LUKAČ, Matjaž, GRAD, Ladislav, MOŽINA, Janez, ŠUŠTERČIČ, Dušan, FANDUK, Nenad, SKALERIČ, Uroš. Optoacoustic Effects During Er:YAG Laser Ablation in Hard Dental Tissue. V: Progress in biomedical optics : proceedings of medical applications of lasers II, 6-10 september 1994, Lille, France, (SPIE proceedings series, Volume 2327), (Biomedical Optics Series), str. 93-100. [COBISS.SI-ID 1907483]

7. GRAD, Ladislav, MOŽINA, Janez, ŠUŠTERČIČ, Dušan, FANDUK, Nenad, SKALERIČ, Uroš, LUKAČ, Matjaž, CENČIČ, Simona. Optoacoustic Studies of Er:YAG Laser Ablation in Hard Dental Tissue. V: ANDERSON, Rox (ur.). Progress in biomedical optics : proceedings of laser surgery: advanced characterization, therapeutics and systems IV, 22-25 January 1994, Los Angeles, California, (SPIE proceedings series, Volume 2128), (Biomedical Optics Series), str. 456-465. [COBISS.SI-ID 1910555]

8. GRAD, Ladislav, MOŽINA, Janez, ŠUŠTERČIČ, Dušan, SKALERIČ, Uroš, LUKAČ, Matjaž, CENČIČ, Simona. Optoacoustic Studies of Er:YAG Laser Ablation in Hard Dental Tissue. V: Technical abstracts : 22-29 january 1994, Los Angeles, California, str. 39. [COBISS.SI-ID 1909275]

9. ŠUŠTERČIČ, Dušan, FUNDUK, Nenad. Pregled delovanja laserjev = Lasers – jow they work. Zobozdravstveni vestnik, ISSN 0044-4928, 1994, let. 49, št. 4-5, str. 123-126. [COBISS.SI-ID 729]

10. ŠUŠTERČIČ, Dušan, GAŠPIRC, Boris, FUNDUK, Nenad, SKALERIČ, Uroš, LUKAČ, Matjaž. Učinki laserskega obsevanja trdih zobnih tkiv in zobnega cementa = Effects of laser irradiation on hard dental tissues and root cementum. Zobozdravstveni vestnik, ISSN 0044-4928, 1994, let. 49, št. 4-5, str. 127-130. [COBISS.SI-ID 985]


1995

11. PAVLICA, Zlatko, POGAČNIK, Azra, ŠUŠTERČIČ, Dušan, SKALERIČ, Uroš. Application of laser therapy to dental treatement in dogs. V: Proceedings of the Fourth World Veterinary Dental Congress and Veterinary Dentistry ’95, September 28 – October 1, 1995, Vancouver. Vancouver: [American veterinary dental society], 1995, str. 86-87. [COBISS.SI-ID 4381145]

12. ŠUŠTERČIČ, Dušan, LUKAČ, Matjaž, NEMEŠ, Karolj, CENCIČ, Simona, SKALERIČ, Uroš, FUNDUK, Nenad. Influence of Er:YAG laser power on the ablation efficiency and thermal damage in hard dental tissue. V: HARRINGTON, James A. (ur.). Biomedical optoelectronic instrumentation : proceedings : Photonics West ’95, San Jose, 4-10 February 1995, (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X, vol. 2396). Bellingham: SPIE, cop. 1995, str. 296-300, ilustr. http://spie.org/x648.html?product_id=208416. [COBISS.SI-ID 29677017]

13. LUKAČ, Matjaž, MARINČEK, Marko, POBERAJ, Gorazd, GRAD, Ladislav, MOŽINA, Janez, ŠUŠTERČIČ, Dušan, FUNDUK, Nenad, SKALERIČ, Uroš. Interaction thresholds in Er:YAG laser ablation of organic tissue. V: ANDERSSON-ENGELS, Stefan (ur.), KATZIR, Abraham (ur.). Biomedical optoelectronics in clinical chemistry and biotechnology : Barcelona, Spain, 14-15 September 1995, (Proceedings of the SPIE, ISSN 0277-786X, vol. 2629), (Progress in biomedical optics, Europto series). Bellingham, Washington: SPIE, 1995. [COBISS.SI-ID 11927079]

14. ŠUŠTERČIČ, Dušan, JARH, Orest, SEPE, Ana, FUNDUK, Nenad. Prikaz zobnih tkiv z magnetno resonančno mikroskopijo = Magnetic resonance microimaging of dental tissues. Zobozdravstveni vestnik, ISSN 0044-4928, 1995, let. 50, št. 3-5, str. 108-112. [COBISS.SI-ID 1753]


1996

15. ŠUŠTERČIČ, Dušan, FUNDUK, Nenad, LUKAČ, Matjaž. The Er:YAG laser ablation efficiency and thermal damage in enamel and dentine. Journal of dental research, ISSN 0022-0345, May 1996, vol. 75, iss. 5, str. 1232. http://jdr.sagepub.com/content/75/5/1214.full.pdf+html, doi: 10.1177/00220345960750050701. [COBISS.SI-ID 517063705]

16. DRNOVŠEK-OLUP, Brigita (intervjuvanec), BARTENJEV, Igor (intervjuvanec), SKALERIČ, Uroš (intervjuvanec), ŠUŠTERČIČ, Dušan (intervjuvanec), REBERC, Jožica (intervjuvanec). Fotona’s medical lasers. Quark, ISSN 1318-2641. [English ed.], 1996, str. 112-118, ilustr. [COBISS.SI-ID 66975232]

17. MAJARON, Boris, LUKAČ, Matjaž, ŠUŠTERČIČ, Dušan, FUNDUK, Nenad, SKALERIČ, Uroš. Threshold and efficiency analysis in Er:YAG laser ablation of hard dental tissue. V: ALTSHULER, Gregory B. (ur.), KATZIR, Abraham (ur.). Laser applications in medicine and dentistry : Vienna, Austria, 7-10 September 1996, (Proceedings of the SPIE, ISSN 0277-786X, vol. 2922), (Progress in biomedical optics, Europto series). Bellingham, Washington: SPIE, 1996, str. 233-242. [COBISS.SI-ID 3933223]


1997

18. MAJARON, Boris, ŠUŠTERČIČ, Dušan, LUKAČ, Matjaž. Debris screening and heat diffusion in Er:YAG drilling of hard dental tissues. V: WIGDOR, Harvey A. (ur.), et al. Lasers in dentistry III : San Jose, California, 8-9 February 1997, (Proceedings of the SPIE, ISSN 0277-786X, vol. 2973), (Progress in biomedical optics). Bellingham, Washington: SPIE, 1997, str. 11-22. [COBISS.SI-ID 3932967]

19. ŠUŠTERČIČ, Dušan, CEVC, Pavel, FUNDUK, Nenad, PINTAR, Milan-Mik. Determination of curing time in visible light-cured-composite resins of different thickness by electron paramagnetic resonance. Journal of materials science. Materials in medicine, ISSN 0957-4530, 1997, vol. 8, str. 507-510. [COBISS.SI-ID 12926247]

20. ŠUŠTERČIČ, Dušan. Experimental and clinical investigations with the Twinlight dental laser, (Fotona medical laser report, vol. D 2.5). 2nd ed. Ljubljana: Fotona, 1997. 16 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 7063001]

21. MAJARON, Boris, ŠUŠTERČIČ, Dušan, LUKAČ, Matjaž. Influence of water spray on Er : YAG ablation of hard tissues. V: Proceedings of Medical Applications of Lasers in Dermatology, Ophthalmology, Dentistry, and Endoscopy : 4-7 September 1997, San Remo, Italy, (Proceedings of the SPIE, ISSN 0277-786X, vol. 3192), (Progress in biomedical optics). Bellingham, Washington: SPIE, 1997, str. 82-87. [COBISS.SI-ID 12932647]

22. ŠUŠTERČIČ, Dušan, FUNDUK, Nenad. Trdota dentalnega kompozita v odvisnosti od časa polimerizacije in debeline vzorca = Influence of thickness and polymerization time on the surface hardness of dental composites. Zobozdravstveni vestnik, ISSN 0044-4928, 1997, let. 52, št. 4-5, str. 138-142. [COBISS.SI-ID 7181785]

23. ŠUŠTERČIČ, Dušan, FUNDUK, Nenad. Uporaba Erbijevega laserja v sklenini in dentinu = Enamel and dentine treatment by the Erbium yag laser. Zobozdravstveni vestnik, ISSN 0044-4928, 1997, let. 52, št. 2, str. 69-73. [COBISS.SI-ID 3289]

24. ŠUŠTERČIČ, Dušan. Uporaba laserja za delo v trdih zobnih tkivih. V: 9. Lekovi stomatološki dnevi in 7. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije. Zbornik povzetkov predavanj : Bled, 18. in 19. april 1997. Ljubljana: Lek – SPE Dental, 1997, str. 7. [COBISS.SI-ID 14843353]


1998

25. ŠUŠTERČIČ, Dušan, MAJARON, Boris, FUNDUK, Nenad. Ablation mechanism and enamel and dentine modifications by Er : YAG laser. V: 34th Annual meeting of the continental division of the international association for dental research, IADR/CED, September 18-20, 1997. Madrid: Facultad de odontologia universidad complutense, 1997, vol. 77, str. 1237. [COBISS.SI-ID 12741415]

26. MAJARON, Boris, PROSEN, Tatjana, ŠUŠTERČIČ, Dušan, LUKAČ, Matjaž. Fiber-tip drilling of hard dental tissues with Er : YAG laser. V: KATZIR, Abraham (ur.), GRUNDFEST, Warren S. (ur.). Proceedings of Lasers in Dentistry IV : 25-26 January 1998, (Proceedings of the SPIE, ISSN 0277-786X, vol. 3248), (Progress in biomedical optics). Bellingham, Washington: SPIE, 1997, str. 69-76. [COBISS.SI-ID 13198887]

27. MAJARON, Boris, ŠUŠTERČIČ, Dušan, LUKAČ, Matjaž, SKALERIČ, Uroš, FUNDUK, Nenad. Heat diffusion and debris screening in Er:YAG laser ablation of hard biological tissues. Applied physics. B, Lasers and optics, ISSN 0946-2171. Tiskana izd., 1998, vol. 66, no. 4, str. 479-487. [COBISS.SI-ID 13185063]

28. ŠUŠTERČIČ, Dušan, LUKAČ, Matjaž, MAJARON, Boris, FUNDUK, Nenad. Influence of Er : YAG laser parameters on ablation of enamel and dentin = Vpliv parametrov Er : YAG laserskega snopa na ablacijo sklenine in dentina. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], 1998, vol. 67, suppl. II, str. 57-61. [COBISS.SI-ID 13223719]

29. MAJARON, Boris, ŠUŠTERČIČ, Dušan, LUKAČ, Matjaž. Laser efficiency investigated. European Dental Practitioner, ISSN 1463-1636, 1998, 9, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 13303079]

30. LOMBERGAR, Iris, ŠUŠTERČIČ, Dušan, KLEMENC, Franek. Uporaba označevalca kariesa pri meritvah mikrotrdote dentina = [Use of caries detector for dentine microhardness measurement]. Zobozdravstveni vestnik, ISSN 0044-4928, 1998, letn. 53, št. 1, str. 25-28. [COBISS.SI-ID 7655385]


2000

31. ŠUŠTERČIČ, Dušan, FUNDUK, Nenad. Konusno sidrenje obturatorske proteze po maksilotomiji = Conus crown supported overdenture with an obturator after maxillotomy. Zobozdravstveni vestnik, ISSN 0044-4928, 2000, letn. 55, št. 4/5, str. 83-88. [COBISS.SI-ID 12458969]

32. ŠUŠTERČIČ, Dušan. Protetična rehabilitacija pacienta po delni maksilotomiji. V: Strokovni seminar DZDS, 9-11 november 2000, Rogaška Slatina. Zbornik : strokovna doktrina stomatološke klinike. [Rogaška Slatina: Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije, 2000], str. 25. [COBISS.SI-ID 12300761]


2002

33. ŠUŠTERČIČ, Dušan, FUNDUK, Nenad. Snemnoprotetična oskrba čeljustičnih defektov. V: Poškodbe zob in obraza : zbornik predavanj. Ljubljana: Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije [etc.], 2002, str. 44-46. [COBISS.SI-ID 25160665]


2003

34. ZUPANČIČ, Rok, ŠUŠTERČIČ, Dušan, FUNDUK, Nenad. Lasersko varjenje v stomatološki protetiki = Laser welding in prosthodontics. Zobozdravstveni vestnik, ISSN 0044-4928, 2003, letn. 58, št. 3/4, str. 116-122. [COBISS.SI-ID 17164505]

35. ŠUŠTERČIČ, Dušan. Učinek erbijevega laserja na zobno sklenino in dentin : [doktorska disertacija]. Ljubljana: [D. Šušteršič], 2003. II, 88 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2528020]


2004

36. ŠUŠTERČIČ, Dušan, SERŠA, Igor. Magnetic resonance microscopy of human tooth pulp chamber. V: 9th International Conference on Life Sciences of Slovenia – Life Sciences 2004 & 1 st International Congress on Toxicology in Slovenia with Workshops, Nova Gorica, Slovenia, September 18-22, 2004. ZIDAR, Primož (ur.), et al. Book of abstracts & programme. Ljubljana: Slovenian Society of Toxicology, 2004, str. 119. [COBISS.SI-ID 18244569]

37. ŠUŠTERČIČ, Dušan, SERŠA, Igor. Magnetic resonance microscopy of human tooth pulp chamber. V: 9th International Conference on Life Sciences of Slovenia – Life Sciences 2004 & 1 st International Congress on Toxicology in Slovenia with Workshops, Nova Gorica, Slovenia, September 18-22, 2004. ZIDAR, Primož (ur.), et al. Book of abstracts & programme. Ljubljana: Slovenian Society of Toxicology, 2004, str. 119. [COBISS.SI-ID 18480679]

38. ŠUŠTERČIČ, Dušan. Problemi stomatoprotetične rehabilitacije pacientov po kirurških posegih. V: Zbornik XVIII. republiškega strokovnega seminarja DZDS, Rogaška Slatina, 11. – 13. novemeber 2004 : strokovna doktrina Stomatološke klinike. Ljubljana: Društvo zobozdravstvenih delavcev Slovenije, 2004, str. 28. [COBISS.SI-ID 18507481]


2005

39. ŠUŠTERČIČ, Dušan, SERŠA, Igor. 3D high-resolution MR imaging of a human tooth pulp chamber. V: 8th International Conference on Magnetic Resonance Microscopy, The Heidelberg Conference, August 22-26,2005, Mibu, Japan. Conference program and abstracts. Mibu: Dokkyo University School of Medicine, 2005, str. P-64. [COBISS.SI-ID 19230759]

40. ŠUŠTERČIČ, Dušan, SERŠA, Igor. Human tooth pulp magnetic resonance microscopy. Periodicum biologorum, ISSN 0031-5362, 2005, vol. 107, str. 275-278. [COBISS.SI-ID 19169319]


2006

41. ŠUŠTERČIČ, Dušan, SERŠA, Igor, FUNDUK, Nenad. Prikaz zobne pulpe izdrtega zoba z magnetnoresonančno mikroskopijo = Dental pulp visualisation by magnetic resonance microscopy of extracted teeth. Zobozdravstveni vestnik, ISSN 0044-4928, 2006, letn. 61, št. 1, str. 19-23. [COBISS.SI-ID 21556185]


2012

42. ŠUŠTERČIČ, Dušan, SERŠA, Igor. Human tooth pulp anatomy visualization by 3D magnetic resonance microscopy. Radiology and oncology, ISSN 1318-2099. [Print ed.], 2012, vol. 46, no. 1, str. 1-7, I, ilustr., doi: 10.2478/v10019-012-0018-y. [COBISS.SI-ID 25661223]


2013

43. ŠUŠTERČIČ, Dušan. Uporaba titana za implantatnoprotetično oskrbo. V: JEVNIKAR, Peter (ur.). Stomatološka protetika danes za jutri : zbornik predavanj. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za stomatološko protetiko, 2013, str. 92-93. [COBISS.SI-ID 30910681]

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto – naraščajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 3. 2016