Po Zakonu o pacientovih (Ur.l. RS št. 15/08), je pristojna oseba za sprejem in prvo obravnavo morebitne prve kršitve pacientovih pravic: Milena Ferjan Šušterčič, dr.dent.med., Pražakova 18, Ljubljana. Za ustno zahtevo za prvo obravnavo je pristojna oseba dosegljiva na telefonski številki 01/231-38-58, ter osebno v ordinaciji vsako 1. sredo v mesecu ob 13.00. Zahteva se lahko poda po pošti ali elektronski pošti: milena.ferjan.sustercic@lj-kabel.net

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od odmevne kršitve, zaradi domnevno neustreznega ravnanja pri zobozdravstveni oskrbi pa lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh. po končani oskrbi.

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je:

LJUBLJANA

Duša Hlade Zore
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana,
Zaloška 29
1000 Ljubljana

Tel. številka: 01/ 542 32 85
E-pošta: dusa.zore@zzv-lj.si

Uradne ure:
Ponedeljek od 8:00 do 15:00
Torek od 8:00 do 13:00

Mojca Mahkota
prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana,
Zaloška 29
1000 Ljubljana

Tel. številka: 01/ 542 32 85
E-pošta: mojca.mahkota@zzv-lj.si

Uradne ure:
Torek od 13:00 do 19:00
Sreda od 8:30 do 14:30

Zastopnik pacientovih pravic svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovenga uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem oziroma kadar so kršene; pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev, opravlja poizvedbe pri izvajalcih zdravstvenih storitev. V okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstava po tem zakonu, daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in za korist pacienta za hitro in uspešno rešitev spora.

Najdaljše čakalne dobe za posamezne storitve so do 21 dni.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama je Dušan Šušterčič, dr.dent.med., telefon 070 99 00 18, ki je dosegljiv v ordinaciji .